باطری 12 ولت 26 آمپر ups


 مشخصات کلی باطری

طول: 166 میلی متر

عرض:175 میلی متر

ارتفاع: 125 میلی متر

ارتفاع ترمینال:125 میلیمتر

قیمت های فوق با احتساب دریافت باطری فرسوده می باشد.