باطری موتوری 12ولت 7آمپر بلند برند یورونت2021


وزن (گرم) :                                                                 2200

طول محصول(میلیمتر) :                                                 14 سانتیمتر

عرض محصول (میلیمتر) :                                              6.7 سانتیمتر

ارتفاع محصول (میلیمتر) :                                             10.2 سانتیمتر